Privacy statement

De bescherming van jouw persoonsgegevens

Janssen Constructies verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van

  1. het uitbrengen van aanbiedingen,
  2. het verstrekken van een offerte,
  3. het verstrekken van adviezen,
  4. uitvoering van overeenkomsten met u,
  5. relatiebeheer,
  6. het doen van gerichte marketingacties,
  7. het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan Janssen Constructies eventueel derden inschakelen. In verband daarmee kan Janssen Constructies persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten.

Commerciële informatie kunt u per e-mail, push bericht, SMS, of social media kanalen ontvangen. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. U kunt ons ook verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.

Neem contact op